Tired of manually synchronizing your stats? Go Plus and we will do it automatically for you!
profile-image
Viet Nam
Dương Thanh Hồng
Last seen on 2 February
Viet Nam

Dương Thanh Hồng

Last seen on 2 February
Dương Thanh Hồng
Seen on 2 February
Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
266 Bắn Như Cái ...Bắn Như Cái ... 100% 0.47 19.5% 35.5%
267 Tienanh246Tienanh246 100% 1.1 16% 39.5%
268 Jiābǎo |cs.moneyJiābǎo |cs.money 100% 0.61 19.4% 32.7%
269 Jin MeowJin Meow 100% 1.83 12.9% 36.2%
270 Dương Thanh HồngDương Thanh Hồng 100% 1.73 13.8% 50.1%
271 GaCongNghiepGaCongNghiep 100% 0.74 17.4% 27.7%
272 b1g Cb1g C 100% 0.77 16.9% 33.6%
273 ✞๖ۣۜGคץ₤๏ɾɖ✞✞๖ۣۜGคץ₤๏ɾɖ✞ 100% 1.14 15.3% 33.4%
274 Dizz. I'm reloading don't shootDizz. I'm reloading don't shoot 100% 0.56 18% 29.4%
Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 Dương Thanh HồngDương Thanh Hồng 56.8% 3.37 23.3% 50.1%
2 ____________________________ 51% 1.04 19.8% 32.8%
3 huynvhpuhhn2002huynvhpuhhn2002 46.6% 0.74 18.7% 33.8%
4 dncdnc 47.9% 0.9 14.7% 31.6%