Sofiya / Ak monkey

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 EmiliaEmilia 56.5% 1.14 17.3% 30.4%
2 Ak monkeyAk monkey 51% 1.08 17.3% 36.4%
3 DarinZDarinZ 79.6% 1.36 19.9% 22.9%
4 kazanschlochkazanschloch 53.1% 1.35 18.5% 32%
5 ohmy4443ohmy4443 47.2% 0.84 21.2% 38.8%
6 Ivanov [kN]Ivanov [kN] 58.8% 1.13 18.1% 20.9%
7 s1mple   ︻芫 一 ☣s1mple ︻芫 一 ☣ 50% 1.01 19.2% 44.1%
8 0utsec0utsec 50.7% 0.96 20.6% 37.6%
9 DuubecDuubec 55.5% 0.82 20.5% 64.1%
10 | BULGARIA | RoSKooOO| BULGARIA | RoSKooOO 49.9% 1.03 17.3% 42.2%
11 fuNhous#fuNhous# 51.1% 1.1 19.9% 36.1%
12 S C H E W P I TS C H E W P I T 50.5% 0.96 22% 35%
13 SharkfuckerSharkfucker 51% 1.02 21.7% 45.6%
14 Alex | NY MANAGERAlex | NY MANAGER 50.5% 0.99 20.9% 30.7%
15 ^8 vladyy^8 vladyy 135.8% 1.84 19.1% 11.3%
16 Ma1orPaYneMa1orPaYne 51% 1.22 21.7% 37.6%
17 RadonBGNRadonBGN 47.3% 0.64 15% 42.4%