Vastra Gotaland / jespeRRR

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 ✪ Sensei✪ Sensei 49% 1.07 21.9% 31.5%
2 ☆TjennaPullan☆SWE☆☆TjennaPullan☆SWE☆ 48.1% 1.2 19.4% 30.4%
3 olabertilolabertil 51.8% 1.16 24.5% 29.3%
4 dolaNdolaN 48.9% 1.17 19.1% 45.5%
5 ullaulla 51.4% 1.19 18.1% 39.2%
6 PMBPMB 52.5% 1.51 23% 39%
7 SporskiSporski 100% 0.9 19.3% 33.2%
8 lil kant tit.com/shoplil kant tit.com/shop 51.9% 1.44 20.7% 41.5%
9 MeiusMeius 55.4% 1.01 19.3% 50.9%
10 LuttmaN ♛LuttmaN ♛ 52.9% 1.01 20.1% 39.1%
11 Y   E   M   H   I   G   T   MY E M H I G T M 53.7% 1.26 22.6% 30%
12 SjaleoSjaleo 54.8% 1.35 20.3% 27.7%
13 zyxzyx 51.8% 0.98 17.8% 39.5%
14 gabe suckgabe suck 51.4% 1.01 17.9% 38.6%
15 azeaze 48.2% 0.93 20.2% 43.9%
16 DespacutoDespacuto 47.8% 0.69 19.3% 41.4%
17 野牛野牛 47.6% 0.81 14.7% 42.9%
18 Lømbax #VeryHypedFørSummerLømbax #VeryHypedFørSummer 47.2% 0.85 20.8% 31.9%
19 BellatorBellator 47.5% 0.75 20.2% 29.7%
20 ReppanReppan 0% 1.18 19.7% 46.1%
21 BiffenBiffen 48.2% 0.98 16.8% 48.2%
22 LADOLADO 49.3% 1.16 18.9% 47.1%
23 SnatzySnatzy 51.3% 0.68 22.1% 32.4%
24 jespeRRRjespeRRR 0% 0 0% 0%
25 messiah.[V]messiah.[V] 0% 0 0% 0%