Quang Ninh / Gấu Nga

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 Gấu NgaGấu Nga 116.7% 2.03 25.6% 19.9%
2 Cường NewbieCường Newbie 64% 2.02 22.1% 30.2%
3 ᵛᶰHi I'm C07ᵛᶰHi I'm C07 47.9% 0.86 16.5% 26.1%
4 Quack QuackQuack Quack 51.6% 1.02 20% 39.1%
5 khanhkhanh 0% 0 0% 0%
6 DeRauDeRau 49% 1.15 16.2% 38%
7 Cục Cứt Thần KỳCục Cứt Thần Kỳ 0% 0 0% 0%
8 Nikola Nikola "NiKo" Kovač 0% 0 0% 0%
9 Vu Vu "Eileen" Dac Hien 49.7% 0.99 15% 26.7%
10 ChungVNChungVN 0% 0 0% 0%
11 ❖Nσɓ1ŧɑ™❖Nσɓ1ŧɑ™ 0% 0 0% 0%