Ho Chi Minh / electronic

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 Thomas LeeThomas Lee 48.8% 0.96 15% 30.2%
2 Gordon RamsayGordon Ramsay 50.8% 0.98 20.7% 31.7%
3 ♕ Mink♕ Mink 88.2% 6.28 23.7% 50.2%
4 DeletusDeletus 48.8% 1.34 20.5% 31.1%
5 †JustForFun††JustForFun† 50.3% 1.09 17.2% 35.2%
6 ♛ Kat♛ Kat 52.8% 1.06 21.4% 39.8%
7 SóiSói 52.4% 1.18 20.9% 33.7%
8 Will You Be My ValentineWill You Be My Valentine 61.2% 1.51 22.6% 34.5%
9 国木田花丸国木田花丸 51.6% 1.33 20.4% 37.8%
10 ꧁༺༒༻꧂꧁༺༒༻꧂ 46.7% 1.09 21.9% 48.9%
11 HellomaycungHellomaycung 50% 1.26 22.7% 27.4%
12 Sườn ChảSườn Chả 49.6% 0.92 16.6% 34.5%
13 EffintroEffintro 62.3% 1.25 19.8% 28.9%
14 Dennis IcemanDennis Iceman 48.9% 0.85 15.6% 28.5%
15 NightStalkerNightStalker 46.7% 0.79 15% 27.6%
16 NaNa 49.9% 0.95 22.4% 33.3%
17 5Th Player Farmskins.com5Th Player Farmskins.com 50.9% 1.11 15.4% 38.2%
18 kannkann 52.7% 0.77 13.6% 29%
19 FD • AnnaFD • Anna 69% 1.62 21.6% 49.7%
20 SloRaSloRa 48.4% 1.15 23% 28.9%
21 ame❃ame❃ 52.5% 1.66 22.8% 34.8%
22 ShinShin 49.9% 1.47 23.5% 47.2%
23 Rush Lẹ Về Quê Ăn TếtRush Lẹ Về Quê Ăn Tết 51.5% 1.15 18.3% 27.9%
24 ✪ ネコ✪ ネコ 47.9% 4.27 19.6% 8.9%
25 Ồ Mình biết bạn đấy !Ồ Mình biết bạn đấy ! 50.4% 1.04 19.5% 29.1%