Hong Kong / Fong Sai Yuk

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot