Hong Kong / zapsword

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
30 ahJ?ahJ? 100% 0.53 19.8% 30.8%
31 boboboyboboboy 100% 1.23 14% 30.1%
32 Parry9896Parry9896 100% 0.74 17.6% 41.6%
33 iKazkiiKazki 100% 0.7 16.9% 36%
34 我要月亮奔我而來我要月亮奔我而來 100% 1.32 12% 32.7%
35 hotwavehotwave 100% 0.62 12.5% 31.3%
36 KarsonKarson 100% 0.85 10.1% 26%
37 ZeptromZeptrom 50% 0.76 26.1% 34.5%
38 zapswordzapsword 37.5% 1.25 18.1% 44.5%
39 KITKIT 0% 0.79 70% 46.1%
40 all around youuuuall around youuuu 0% 0.88 42.9% 39%
41 TweekTweek 0% 1.05 40% 44.8%
42 ? ? ?? ? ? 0% 0.44 40% 22.6%
43 CMH.CMWCMH.CMW 0% 1.05 37% 44.5%
44 poonpoon 0% 0.69 36.4% 50.6%
45 DLUUDLUU 0% 0.78 35.2% 31.8%
46 WOKWOK 0% 1.32 28.6% 29.5%
47 YOOA<3YOOA<3 0% 0.38 33.3% 33.3%