empire referral image

Viet Nam - Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot %
1 DiagDiag 49.1% 0.91% 19.6% 40.1%
2 LeThanksLeThanks 51.7% 0.84% 16.6% 37%
3 yeu Bo Beoyeu Bo Beo 50.4% 1.19% 19.5% 43%
4 chuateaudamchuateaudam 50.7% 1.15% 20.9% 43.5%
5 YunYun 47.7% 0.71% 16.6% 37.8%
6 Phan tich bao cao tai chinhPhan tich bao cao tai chinh 51.3% 1.12% 19.6% 34.3%
7 LeowaLeowa 51.4% 1.15% 21.8% 40.4%
8 redlyredly 51.8% 1.16% 20.8% 50.2%
9 Binh NhatBinh Nhat 49.1% 1.21% 22.3% 53.6%
10 WhopsWhops 50.3% 1.23% 19.3% 45.7%
11 nav1 tuýtzznav1 tuýtzz 48.5% 0.7% 15.7% 41.1%
12 BULAKISABULAKISA 53.8% 1.43% 19.1% 38.8%
13 HoodlumHoodlum 51.5% 1.25% 21.4% 50.2%
14 Pé Là BomPé Là Bom 51.7% 1.11% 17.1% 55.9%
15 Son Si HoSon Si Ho 49.4% 2.45% 25.1% 67.2%
16 Trưởng Phòng LongTrưởng Phòng Long 49.5% 0.95% 20.1% 45.9%
17 ᴼᴺᴱᴮᴸᴬᶜᴷᴼᴺᴱᴮᴸᴬᶜᴷ 51.3% 1.04% 16.9% 41.6%
18 Bố là Nhà vuaBố là Nhà vua 49.3% 0.95% 17.4% 37.9%
19 RosenbergRosenberg 51.3% 1.16% 22.2% 39.9%
20 KenzihaisanKenzihaisan 48.8% 0.9% 16.6% 33.5%
21 Gà Này Giết ĐêGà Này Giết Đê 48.8% 0.8% 16.1% 36.8%
22 Viettel Tà ĐạoViettel Tà Đạo 50.9% 1.1% 20.4% 58.8%