25,730 Available CS:GO Players
Ông Ba Bị

Viet Nam Ông Ba Bị

Skill

2.3

Kdr

1.13

HeadShots

39.7%

Accuracy

17.1%

Wins

50.4%
Dame chapa maldita

Uruguay Dame chapa maldita

Skill

0

Kdr

1.1

HeadShots

37.2%

Accuracy

18.6%

Wins

52.6%
♿matusjurica♿

Slovakia ♿matusjurica♿

Skill

0

Kdr

1.04

HeadShots

40.2%

Accuracy

26.6%

Wins

51.8%
Bob o Construtor

Brazil Bob o Construtor

Skill

3.7

Kdr

0.51

HeadShots

45.5%

Accuracy

20.1%

Wins

42.8%
silentclipss

silentclipss

Skill

3

Kdr

1.11

HeadShots

57.3%

Accuracy

21.1%

Wins

48.4%
broom

United States broom

Skill

0

Kdr

0

HeadShots

0%

Accuracy

0%

Wins

0%
The Real Ricky

United States The Real Ricky

Skill

0

Kdr

1.09

HeadShots

37.9%

Accuracy

21.4%

Wins

50.7%
Mex

United States Mex

Skill

1.9

Kdr

0.93

HeadShots

10.7%

Accuracy

20.9%

Wins

48.6%
6a/|t|/|mop

6a/|t|/|mop

Skill

0

Kdr

0

HeadShots

0%

Accuracy

0%

Wins

0%
exodus

Canada exodus

Skill

0

Kdr

1.4

HeadShots

42.7%

Accuracy

21.3%

Wins

51.9%