Viet Nam / Trợ lí sắp died

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
225 ✪ Thanh Danh✪ Thanh Danh 0% 1.76 27.8% 43.7%
226 GkhangGkhang 0% 0.97 32.3% 38.4%
227 PerfectoBuiPerfectoBui 0% 1.11 31% 46.6%
228 TeDdYTeDdY 0% 1.13 31.8% 49.5%
229 V-soldierV-soldier 0% 1.09 30.4% 36.7%
230 ¯\_(ツ)_/¯dispt¯\_(ツ)_/¯dispt 0% 1 30.7% 40.9%
231 ch0kerch0ker 0% 0.48 33.3% 36.1%
232 BlindBlind 0% 0.35 34.1% 78.3%
233 Trợ lí sắp diedTrợ lí sắp died 0% 1 30.2% 36.1%
234 Aiphone 12 Provjp MaxAiphone 12 Provjp Max 0% 0.67 32.1% 32.9%
235 LIL VĂN BIMLIL VĂN BIM 0% 2.09 23.5% 35.4%
236 k11r0k11r0 0% 0.77 30.1% 31.8%
237 ✪ i forgot the maps✪ i forgot the maps 0% 1.08 28.8% 42%
238 Lil MạnhLil Mạnh 0% 0.73 30% 37.2%
239 Sekiya NaruSekiya Naru 0% 1.68 25% 36.8%
240 fríofrío 0% 0.75 28.6% 32.8%
241 237 Ngày Bên Em ⭐237 Ngày Bên Em ⭐ 0% 1 27.6% 32.3%
242 ❤️warlox❤❤️warlox❤ 0% 1.09 28% 38.9%