Viet Nam / Phố lên đèn là alên đồ

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
227 Dark☠Dark☠ 66.7% 0.87 8% 39.8%
228 DucTrongT32DucTrongT32 50% 1.22 40.9% 39%
229 Gáii HưGáii Hư 50% 1.59 24.6% 46.1%
230 ITS  MINHITS MINH 50% 0.98 26.3% 48.7%
231 GOD-PoseidonGOD-Poseidon 50% 1.38 23.5% 36.8%
232 FJ-titleFJ-title 50% 0.75 24.5% 45.6%
233 Shark doctorShark doctor 50% 1.32 21.5% 33.6%
234 CKDooCKDoo 50% 1.06 20.9% 31.7%
235 Phố lên đèn là alên đồPhố lên đèn là alên đồ 50% 0.86 21.9% 39.9%
236 Supa Hot FireSupa Hot Fire 50% 0.93 17.6% 39.4%
237 SuperAVDogSuperAVDog 0% 0.57 71.4% 32%
238 LN-Raxi26LN-Raxi26 0% 1 66.7% 41%
239 HwuyyyHwuyyy 0% 1.5 59.3% 31.2%
240 <3<3 0% 1.16 51.7% 45.6%
241 Quang NgủyênQuang Ngủyên 0% 1.31 50% 48.8%
242 CARROTTTCARROTTT 0% 0.92 52.2% 53.2%
243 your waifu is trashyour waifu is trash 0% 1.27 50% 39.5%
244 원숭이 왕원숭이 왕 0% 1.3 48.8% 40.8%