Viet Nam / Dương Thanh Hồng

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
262 BubbaBubba 100% 1.12 16.1% 33.7%
263 ✪TheFatRat-Syrex✪TheFatRat-Syrex 100% 1.89 11.6% 33.8%
264 ThiPhamThiPham 100% 1.18 16% 36.5%
265 LimLim 100% 1.29 16% 39.5%
266 Bắn Như Cái ...Bắn Như Cái ... 100% 0.47 19.5% 35.5%
267 Tienanh246Tienanh246 100% 1.1 16% 39.5%
268 Jiābǎo |cs.moneyJiābǎo |cs.money 100% 0.61 19.4% 32.7%
269 Jin MeowJin Meow 100% 1.83 12.9% 36.2%
270 Dương Thanh HồngDương Thanh Hồng 100% 1.73 13.8% 50.1%
271 GaCongNghiepGaCongNghiep 100% 0.74 17.4% 27.7%
272 b1g Cb1g C 100% 0.77 16.9% 33.6%
273 ✞๖ۣۜGคץ₤๏ɾɖ✞✞๖ۣۜGคץ₤๏ɾɖ✞ 100% 1.14 15.3% 33.4%
274 Dizz. I'm reloading don't shootDizz. I'm reloading don't shoot 100% 0.56 18% 29.4%
275 Bé Xuân Mai lồn toBé Xuân Mai lồn to 100% 1.5 13.2% 34%
276 RixRix 100% 1.5 13.5% 33.7%
277 Rushia Ch. 潤羽るしあRushia Ch. 潤羽るしあ 100% 0.52 18.8% 31.9%
278 EiEi 100% 1.05 14.8% 23.7%
279 Sâu Béo ÚSâu Béo Ú 100% 1.14 14.4% 33.7%