Viet Nam / Việt Cộng

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
105 aLaFaLaF 100% 1.88 9.8% 54.5%
106 hiuzxjehiuzxje 100% 0.76 14.9% 38.7%
107 Đại Du Bắc GiangĐại Du Bắc Giang 100% 1.3 11.6% 40.5%
108 ♮ϟ♮ϟ 100% 0.79 13.2% 53.6%
109 Milo cute neMilo cute ne 100% 1.27 11.1% 42.7%
110 Áo dú 2 dâyÁo dú 2 dây 100% 0.65 12.5% 42.9%
111 ngkhoingkhoi 100% 1.21 9.6% 33.3%
112 valorant playervalorant player 100% 0.8 11.9% 41.1%
113 Việt CộngViệt Cộng 100% 0.91 10.5% 35.5%
114 MereelMereel 100% 0.86 9.9% 33.9%
115 KamiKami 100% 0.92 8.8% 39.8%
116 Bố của AmberBố của Amber 100% 0.55 8.3% 40.5%
117 Ờ !Ờ ! 100% 0.46 8.8% 40.7%
118 NeoNeo 100% 0.13 0% 41.6%
119 Tuệ LâmTuệ Lâm 66.7% 1.9 31.2% 37.5%
120 Herry2103Herry2103 50% 1.2 50% 37.3%
121 Đại HảiĐại Hải 50% 1.04 31.8% 38.8%
122 Gà Này Giết ĐêGà Này Giết Đê 50% 0.87 28.4% 37.3%