Viet Nam / Môn Đăng Hộ Đối

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
237 Vua ở ĐâuVua ở Đâu 0% 0.95 48% 36.9%
238 Con gái quậy vkl !!!Con gái quậy vkl !!! 0% 1.22 45.5% 32.1%
239 Lou1sLou1s 0% 1.19 45.9% 42.9%
240 ?????ツ??????ツ? 0% 1.48 42.1% 33.4%
241 cay vlcay vl 0% 0.58 45.5% 35.7%
242 Louis TomlinsonLouis Tomlinson 0% 0.89 42.9% 36.8%
243 *Dofl3d**Dofl3d* 0% 0.9 42% 14.5%
244 PIKACHU WITH M249PIKACHU WITH M249 0% 1.32 40% 38%
245 Môn Đăng Hộ ĐốiMôn Đăng Hộ Đối 0% 1.26 40% 34.6%
246 Nguyễn Phú TrọngNguyễn Phú Trọng 0% 0.86 40% 23.6%
247 GoldenSpermGoldenSperm 0% 1 40% 27.5%
248 Hoàng Tử Zêms cs.moneyHoàng Tử Zêms cs.money 0% 1.39 38.5% 37.9%
249 FizzyFizzy 0% 0.61 40% 21.9%
250 Nhat len hoi cua ai dayNhat len hoi cua ai day 0% 0.55 40% 34.2%
251 sKiNnYPeeksKiNnYPeek 0% 1.05 37.9% 33.5%
252 ləonləon 0% 1.5 35.6% 39.9%
253 -papatronic-papatronic 0% 1.33 35% 43.9%
254 reykyoreykyo 0% 1.32 34.9% 28.8%