Unknown / :v

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
188 AlidasZ #ClashGGAlidasZ #ClashGG 100% 1.18 26.3% 7.1%
189 MulfinMulfin 100% 1.19 25.6% 42.5%
190 MartoS02MartoS02 100% 2.67 18.5% 47.2%
191 ZeonakZeonak 100% 1.1 26% 28%
192 MirrSsMirrSs 100% 3.13 16.5% 46.5%
193 mselvestmselvest 100% 0.54 29.1% 25.3%
194 КАШАКЕНКАШАКЕН 100% 1.48 24.4% 45.3%
195 ???????????? 100% 1.59 24.1% 45%
196 :v:v 100% 1.36 21.5% 35.4%
197 DziobakDziobak 100% 2.07 22% 30.7%
198 KK 100% 2.29 20.4% 39.9%
199 viinapulloのviinapulloの 100% 1.63 23.9% 51%
200 Travis BomenaTravis Bomena 100% 2.1 21.7% 41.8%
201 я гей 4 мужчиныя гей 4 мужчины 100% 1.83 22.5% 57.4%
202 WiktorNIAKWiktorNIAK 100% 0.9 27.5% 55.2%
203 Jimmy ValmerJimmy Valmer 100% 1 26.1% 59.9%
204 BlueMonkeyBlueMonkey 100% 1.07 25.6% 29.4%
205 asdfasdf 100% 2.88 16.5% 53.1%